Јавне набавке

ЈН О 16/2023 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама).

ЈН О-15/2023 - Изградња бициклистичких стаза на подручју Подунавља

ЈН О-14/2023 – Услуга стручног надзора над изградњом и уређењем туристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју Подунавља

ЈН О 13/2023 – Услуга набавке авио карата за потребе министарства

ЈН О 12/2023 – Анализа ИКТ-а министарства

ЈН О 11/2023 – Услуге одржавања софтвера за рад Сектора туристичке инспекције

ЈН О 8/2023 – Израда са постављањем туристичке саобраћајне сигнализације на територији Републике Србије

ЈН О 10/2023 – Услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима

ЈН О 9/2023 – Уређење спортско рекреативних терена у Новом Саду

ЈН О 7/2023 – Услуга одржавања NextBiz софтвера

ЈН О 6/2023 – Иградња марине Велико Градиште

ЈН О 5/2023 – Изградња спортско-рекреативног центра са ауто-кампом у Ковину

ЈН О 4/2023 – Набавка услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима

ЈН О 3/2023 – Сервисирање службених возила за потребе Сектора туристичке инспекције (по партијама)

ЈН О 2/2023 – Сервисирање службених возила код овлашћених сервисера (по партијама)

JН O 1/2023 – Сервисирање службених возила (по партијама)

ЈН О 1/2022 – Набавка услуге и израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење смештаја у угоститељским објектима