Лице за заштиту података личности

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ

Сагласно чл. 56.-58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РСˮ, број 87/18), испред Министарства туризма и омладине одређено је лице за заштиту података личности, чији је контакт: e-mail: zastitapodatakalicnosti@mto.gov.rs