Злостављање на раду

У циљу остваривања права запослених на заштиту од злостављања на раду, у складу са Законом о спречавању злостављања на раду, и Правилником о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду, у Министарству туризма и омладине је овлашћен:

 

АЛЕКСАНДАР ТРИВИЋ ЛОВЧАНСКИ, вршилац дужности секретара Министарства туризма и омладине, да прима захтеве за заштиту од злостављања, да странама у спору предложи посредовање као начин разрешења спорног односа и да предложи да стране у спору изаберу лица са списка посредника, односно да предложи посредника за конкретан случај.

 

За пружање савета и подршке запосленима који сумњају да су изложени злостављању (лица за подршку), одређени су следећи државни службеници Министарства туризма и омладине:

 

  1. ИВАНА ВЛАЈИЋ, на радном месту начелник Одељења, у звању виши саветник, Одељење за људске ресурсе, Секретаријат министарства; контакт телефон: 065/9044012;

 

  1. РАДИВОЈ МАЉКОВИЋ, на радном месту за кадровске послове, у звању саветник, Одсек за правне и стручно-оперативне послове, Одељење за људске ресурсе, Секретаријат министарства, контакт телефон: 011/3616-308, и

 

    3. ДАНИЈЕЛА КРАГОВИЋ, на радном месту за праћење квалитета туристичке понуде, у звању самостални саветник, Одсек за унапређење квалитета туристичке понуде, Сектор за туризам, контакт телефон: 011/3139-671