Закони

Туризам:

 1. Закон о туризму („Службени гласник РС”, број 17 од 14. марта 2019. године)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2019/17/7/reg

 

 1. Закон о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17 од 14. марта 2019. године)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2019/17/6/reg

 

 1. Закон о бањама („Службени гласник РС”, бр. 80 од 6. новембра1992, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 95 од 8. децембра 2018 - др. закон)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/1992/80/1

 

 1. Закон о јавним скијалиштима („Службени гласник РС”, број 46 од 2. јуна 2006. године)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2006/46/5

 

 1. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 88 од 11. септембра 2021. године)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/viewAct/d6b5b3e2-5558-4a50-bf54-ffa0debd6a84

 

 1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36 од 21. априла 2015, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 95 од 8. децембра 2018. године)

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2015/36/1/reg

 

 1. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС”, број 30 од 7. маја 2010.године)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2010/30/6/reg

 

 1. Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине („Службени гласник РС”, бр. 46 од 2. јуна 2006, 104 од 16. децембра 2009 - др. закони,129 од 28. децембра 2021. године)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2006/46/10/reg

 

 1. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36 од 27. маја 2011. године и др.)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/36/1/reg/20200101

 

 1. Закон о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51 од 14. јула 2009, 99 од 27. децембра 2011 - др. закони, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/51/6/reg

Омладина:

 1. Закон о младима („Службени гласник РС”, бр. 50 од 8. јула 2011, 116 од 22. октобра 2022 - др. закон)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/50/1/reg