Јавне набавке - 2024

ЈН О/2-2024 Набавка информационог система за електронско успостављање финансијског управљања и контроле

ЈН О 1/2024 – Набавка услуге израде дизајна и штампања ваучера са воденим жигом и заштитом од фалсификовања за субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима