Усвајањем Стратегије за младе у Републици Србији за период до 2030. године постављен је стратешки оквир за решавање кључних питања која се тичу положаја младих у целој земљи, рекао је министар туризма и омладине Хусеин Мемић.

Он је у изјави Танјугу истакао да највећи легитимитет Стратегији даје чињеница да је рађена кроз широк, транспарентан, консултативни процес, у коме је, поред представника различитих министарстава, институција и цивилног сектора директно учествовало око 7.000 младих.

„Једно је када постоји јасан приоритет државе да унапреди квалитет живота младих, али такво опредељење добија свој пун смисао тек када по дубини сагледамо све проблеме са којима се суочавају млади људи од Суботице до Врања и то унесемо у стратешки документ. Ми данас много боље знамо које су идеје и потребе младих и како да их решавамо, рекао је Мемић.

Он је истакао да ће кроз међусекторску сарадњу у наредном периоду приоритет бити рад на признавању омладинског рада, повећању броја простора за младе који су безбедни, приступачни и бесплатни за коришћење, оснивању канцеларија за младе и савета за младе у свим јединицама локалне самоуправе.

Међу циљевима стратегије су и повећање активизма и волонтеризма младих, подизање компетенција за развој каријере, запошљавање и самозапошљавање, очување здравља и стварање услова за лакше финансијско и стамбено осамостаљивање младих.

„Све ово треба да допринесе већем останку младих у Србији, повећању броја младих у општој популацији и њиховом доприносу, пре свега, економском и социјалном напретку земље“, оценио је.

С тим у вези, Мемић је такође истакао да је током ове године у плану почетак реновирања, односно, изградње четири омладинска центра по европским стандардима у Нишу, Суботици, Сомбору и Новом Пазару, а у циљу обезбеђивања доступних и бесплатних услуга за све младе.