Представници кабинета председнице Владе, свих релевантних државних органа и институција, удружења младих, за младе и њихових савеза, одржали су први састанак Радне групе за израду Нацрта Закона о младима.

Овим састанком започет је партиципативан процес израде Закона о младима који ће бити вођен најбољим интересима младих као што је био и рад на изради Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године, а која је усвојена јануара ове године.

Након објаве о почетку рада на изради Закона о младима и израде првог Нацрта закона о младима кроз консултације и јавне расправе целокупна заинтересована јавност ће имати могућност да изнесе своје коментаре и предлоге ради израде закона по мери младих.