У Новом Пазару је отворена тродневна национална омладинска конференција посвећена побољшању услуга за подршку менталном здрављу младе популације у Србији уз учешће представника свих надлежних институција и 500 младих.

Том приликом министар туризма и омладине Хусеин Мемић потписао је Изјаву о намери спровођења националног програма за унапређење менталног здравља са представницима десет јединица локалних самоуправа којима ће на располагању бити 26 милиона динара додељених путем јавног конкурса.

У реализацију програма ће бити укључени градови Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, Сомбор, Суботица, Зајечар, Зрењанин и општина Бечеј.

Мемић је поручио да ниједна политика усмерена ка побољшању услова за живот младих у Србији нема смисла уколико као апсолутни приоритет није постављено очување њиховог здравља.

Он је рекао да се до краја године очекује почетак рада омладинских центара у Сомбору и Суботици и да је током 2023. године широм земље отворено више од 10 канцеларија за младе, што доприноси стварању подстицајног амбијента за решавање свих питања која их се тичу у локалним срединама.   

Министарка здравља проф. др Даница Грујичић је истакла да се нове генерације данас суочавају са потпуно новим изазовима у очувању менталног здравља и да је на Министарству здравља да обезбеди стручњаке који ће да разумеју каква им је подршка у складу са тим и потребна.

Она је подсетила да недавно потписани Меморандум о сарадњи у превенцији и заштити менталног здравља деце, адолесцената и младих између више министарстава упозорава да ово није само здравствена тема и да све струке заједно треба да наступају као подршка и упориште младима.

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је значај мобилисања свих снага друштва - органа управљања, стручне заједнице и невладиног сектора како би се подигла свест, представиле и покренуле акције које промовишу и штите ментално здравље као основно људско право.

„Добробит деце и младих је полазиште и жељени исход породичне и друштвене бриге о детету, укључујући и образовно-васпитне установе. Ова брига повезује запослене у школи и породице, повезује школу и остале институције у заједници, али и институције на националном нивоу и условљава сарадњу и заједничко деловање у најбољем интересу сваког детета“, поручила је министарка Ђукић Дејановић.

На конференцији у Новом Пазару министри Славица Ђукић Дејановић и Хусеин Мемић потписали су и Протокол о сарадњи између Министарства туризма и омладине и Министарства просвете ради унапређивања ефикасности система координације и сарадње између два ресора.

Протокол је потписан у циљу реализације заједничких превентивних активности предвиђених Стратегијом за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године, посебно оних које се односе на промоцију и превенцију менталног здравља и стварање услова за развој здравих стилова живота и безбедног окружења за младе.