Министарство туризма и омладине овим путем обавештава путнике да је дана 1. фебруара 2023. године истекао рок за повраћај новца у складу са Уредбом о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник РС", бр. 63/20 и 109/21).

Упућују се путници да се за остварење својих права обрате туристичкој агенцији односно даваоцу гаранције путовања, са захтевом за повраћај новца, уз документацију коју поседују у вези са предметним путовањем.

У случају немогућности остварења права из уговора о путовању, путници могу да упуте представку Сектору туристичке инспекције Министарства туризма и омладине, путем мејла: turisticka.inspekcija@mto.gov.rs, или путем поште, на адресу: Сектор туристичке инспекције, Београд, Омладинских бригада 1. Контакт телефон 011/3139-686.

Београд 03.02.2023.