На основу члана 41. став 1. тачка 3) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/18), Министарство туризма и омладине обавештава јавност да је започело са процесом израде Нацрта закона о младима.


Министарство туризма и омладине позива на онлајн консултације заинтересовану јавност, младе, установе, удружења која спроводе омладинске активности и друга заинтересована лица да своје писане предлоге, примедбе у вези са израдом Нацрта закона о младима доставе до 17. марта 2023. године.


Сугестије и коментаре, релевантне за израду предметног документа, достављају се искључиво на приложеном обрасцу, најкасније до 17. марта 2023. године, на електронску адресу: omladina@mto.gov.rs


На основу информација, ставова, предлога и примедби достављених поводом објављених информација Министарство туризма и омладине ће одлучити о спровођењу осталих метода консултација.