У складу са одредбама члана 32. Закона о планском систему Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 30/18), Министарство туризма и омладине објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ

Министарство туризма и омладине, обавештава заинтересовану јавност о почетку израде нацрта Акционог плана за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године, у периоду од 2023. до 2025. године, која је усвојена 26. јануара 2023. године на седници Владе Републике Србије.
Министарство туризма и омладине формирало је Радну групу за израду Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије за младе у РС за период од 2023. до 2030. године, у периоду од 2023. до 2025.године.