У петак, 17. марта 2023. године, у Палати Србије је, у организацији Министарства туризма и омладине, одржан први састанак Радне групе за израду Акционог плана за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године.

На састанку су, поред представника Министарства туризма и омладине и експерата за израду Акционог плана, учествовали и представници удружења младих и за младе, као и њихових савеза.

Помоћница министра туризма и омладине Ивана Антонијевић истакла је том приликом да је Акциони план документ јавне политике највишег нивоа детаљности, којим се разрађује Стратегија, а све у циљу управљања динамиком спровођења политика које доприносе остваривању посебних циљева Стратегије.

 Антонијевић је члановима Радне групе приказала детаљне кораке који предстоје како би се Акциони план донео у законском року од 90 дана у односу на доношење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године, која је усвојена на седници Владе Републике Србије, 26. јануара 2023. године.