ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ НАЦРТА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ

 

Министартство туризма и омладине спроводи јавне консултације о Нацрту Акционог плана за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године, у периоду од 31. марта до 10. априла 2023. године и позива представнике државних органа и организација, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, међународних организација цивилног друштва и друга заинтересована лица, да дају своје предлоге, коментаре и сугестије на Нацрт Акционог плана, у обрасцу који је објављен заједно са свим неопходним документима, на следеће електронске адресе: milica.kovacevic@mto.gov.rs и omladina@mto.gov.rs .

По окончању консултативног процеса, Министарство туризма и омладине размотриће све пристигле кометаре, предлоге и сугестије и на основу тога сачинити извештај о јавним консултацијама, који ће објавити на интернет страници Министарства, као и на порталу Еконсултације.