Помоћница министра туризма и омладине Дуња Ђенић и генерални директор Глобалног савета за одрживи туризам Ренди Дурбанд потписали су споразум о приступању Србије Глобалном савету за одрживи туризам на конференцији савета која се одржава у Анталији у Турској.
Потписивање овог споразума ће омогућити Србији да добије подршку за прилагођавање глобалним стандардима одрживости у туризму, у складу са потребама наше земље, као и да се промовише као земља одрживог туризма широм света.
Одрживи туризам подразумева развој туристичких дестинација на начин који доприноси заштити животне средине, економском напретку малих и средњих предузећа у туристичким дестинацијама, као и промовисању њихове аутентичне културе и традиције.
На панелу о одрживом туризму на Западном Балкану на конференцији у Турској, промовисано је опредељење Србије да испрати најновије глобалне трендове у туризму и промовише се као дестинација добрих домаћина, домаћинског привређивања које је у основи одрживог туризма.
„Србија има бројне мере и субвенције за сектор туризма, као и ваучере за становништво који промовишу локални туризам и кроз њега равномерни одрживи развој земље. Нагласак се ставља на комуникацију са привредом, која ће бити окосница будуће Стратегије за развој туризма Србије“, изјавила је Дуња Ђенић, помоћница министра за туризам.
Србија сада има могућност да успостави националне стандарде одрживог туризма, што би пружаоцима туристичких услуга у нашој земљи омогућило да понесу званичну ознаку одрживости и тиме одговоре на захтеве модерних посетилаца из целог света.