На седници Владе одржаној 6. јула 2023. године усвојен је Акциони план за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године.

Акциони план је креиран у широком консултативном процесу у коме су учествовали представници институција, министарстава и представници младих.

Акциони план, као документ јавне политике, операционализује општи и посебне циљеве постављене Стратегијом, дефинише приоритете у погледу времена остваривања конкретних мера и активности, те прецизира неопходна финансијска средстава за њихово спровођење и изворе финансирања. Стога, усвајање Акционог плана наставља да операционализује опредељење државе дефинисано Стратегијом за младе 2023-2030 да ради са младима и за младе у циљу обезбеђивања услова који ће омогућити младима да у потпуности достигну своје потенцијале, активно учествују у друштву, доприносећи не само сопственом развоју, већ и развоју читавог друштва.

Средства која су планирана за имплементацију Акционог плана за период од 2023. до 2025. године износе 10.648.263.494,00 динара. У 2023. години, као првој години имплементације Акционог плана, планирана су средства у износу од 3.201.116.142,00 динара

 

Израду Акционог плана подржао је Популациони фонд Уједињених нација у Србији, док ће Немачка агенција за међународну сарадњу подржати превод документа на енглески језик.