Министарство туризма и омладине у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11 и 116/22 – др. закон), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 30/18) и Планом извршења Министарства туризма и омладине за 2023. годину,

расписује

Јавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике и активности усмерених на ментално здравље младих у локалним заједницама

 Право учешћа на јавном конкурсу:

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство туризма и омладине.

Рок и начин пријављивања на конкурс:

Рок за достављање предлога програма и пројеката je 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 20. октобра 2023. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно 20. октобра 2023. године до 15:30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 20. октобра 2023. године).

Конкурсна документација: