Саветница министра туризма и омладине Снежана Клашња oценила је да су учињени огромни кораци на плану омладинског рада у Србији захваљујући, пре свега, синергијском раду невладиног и владиног сектора.

 ,,Једна од мера у Стратегији за младе односи се на континуирано спровођење истраживања и управљање знањем у области омладинског рада и неформалног образовања младих јер је битно да развој омладинског рада темељимо на чињеницама и доказима“ истакла је Клашња на отварању конференције „Чиме меримо импакт омладинског рада на младе“ у организацији НАПОР-а.

На догађају је учествовало 30 омладинских радника и радница а гости из иностранства презентовали своје резултате онлајн.