Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији и Министарство туризма и омладине Републике Србије, уз подршку Глобалног савета за одрживи туризам, заједнички су организовали радионице о одрживом туризму.

На дводневним радионицама, у Београду, Новом Саду и Нишу, учествовали су представници Министарства туризма и омладине, туристичких организација, као и приватног сектора.

Помоћница министра туризма и омладине Дуња Ђенић рекла је да је развој туризма Србије заснован на принципима одрживости са економског, културолошког, социолошког, друштвеног и еколошког становишта.

„Чланство Србије у Глобалном савету за одрживи туризам је истовремено привилегија и обавеза за све актере у туризму Србије који ће убудуће развој туризма прилагођавати критеријумима прихваћеним на глобалном нивоу“, навела је она.

До краја године ће, како је додала, бити креирани национални критеријуми одрживог развоја туризма усклађени са критеријумима Глобалног савета за одрживи туризам у три категорије: критеријуми за развој туристичких дестинација, хотелијерску индустрију и организаторе путовања.

“Министарство туризма и омладине секторском политиком у туризму подстиче развој туризма кроз субвенције и дотације намењене јавном, приватном и цивилном сектору“, истакла је Ђенић.

Руководитељка сектора за циљеве одрживог развоја у УНДП-у Јелена Манић Петрониколос рекла је да Србија има велики потенцијал за развој одрживог туризма чији се значај огледа у подржавању локалног економског раста, посебно напретку малих и средњих предузећа, као и убрзању циркуларне економије, што доприноси спречавању миграција, нарочито у руралним срединама.