Радна група за одлучивање о учешћу у финансирању пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства у Републици Србији донела је одлуку о додели бесповратних средстава у укупном износу од 150 милиона динара.

Подстицаји су додељени за најбоље рангирана 82 регистрована сеоска туристичка домаћинстава, етно куће и салаша чији су пројекти испунили све критеријуме прописане уредбом за добијање средстава за реконструкцију и додатно опремање постојећих угоститељских објеката за смештај.

Највећи број корисника бесповратних средстава за развој сеоског туризма, која се први пут додељују ове године, налази се у регији Западне Србије (28), АП Војводине (20) и Централне Србије и Шумадије (19).

Ова мера је значајно стимулисала улазак у легалне токове великог броја сеоских туристичких домаћинстава, чији је број повећан за трећину у односу на период непосредно пре усвајања уредбе, и данас их има 1.052 у централизованом систему е-Туриста, будући да је регистрација била услов за учешће у програму подстицаја.

О термину потписивања уговора корисници ће бити накнадно обавештени.

Списак рангираних подносилаца захтева који су испунили услове прописане Уредбом о условима, начину доделе и коришћење средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства:

СРЕДСТВА ПОДСТИЦАЈА ЗА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ