Kabinet ministra

Kabinet ministra obavlja, savetodavne, stručne, protokolarne, poslove odnosa sa javnošću, kao i poslove organizacione i administrativno-tehničke prirode koji su od neposrednog značaja za rad ministra. Stara se o blagovremenom izvršavanju obaveza i aktivnosti Ministra i ostvarivanju saradnje sa odgovarajućim državnim i drugim organizacijama i institucijama i učestvuje u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Kabinetu ministra.

Šef kabineta ministra

Vesna Antić

email: vesna.antic@mto.gov.rs

 

Grupa za javnost rada

Katarina Roganović

email: katarina.roganovic@mto.gov.rs