Zakoni

Turizam:

 1. Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 17 od 14. marta 2019. godine)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2019/17/7/reg

 

 1. Zakon o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, broj 17 od 14. marta 2019. godine)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2019/17/6/reg

 

 1. Zakon o banjama („Službeni glasnik RS”, br. 80 od 6. novembra1992, 67 od 30. avgusta 1993 - dr. zakon, 95 od 8. decembra 2018 - dr. zakon)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/1992/80/1

 

 1. Zakon o javnim skijalištima („Službeni glasnik RS”, broj 46 od 2. juna 2006. godine)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2006/46/5

 

 1. Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 88 od 11. septembra 2021. godine)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/viewAct/d6b5b3e2-5558-4a50-bf54-ffa0debd6a84

 

 1. Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 36 od 21. aprila 2015, 44 od 8. juna 2018 - dr. zakon, 95 od 8. decembra 2018. godine)

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2015/36/1/reg

 

 1. Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS”, broj 30 od 7. maja 2010.godine)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2010/30/6/reg

 

 1. Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine („Službeni glasnik RS”, br. 46 od 2. juna 2006, 104 od 16. decembra 2009 - dr. zakoni,129 od 28. decembra 2021. godine)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2006/46/10/reg

 

 1. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36 od 27. maja 2011. godine i dr.)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/36/1/reg/20200101

 

 1. Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51 od 14. jula 2009, 99 od 27. decembra 2011 - dr. zakoni, 44 od 8. juna 2018 - dr. zakon)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/51/6/reg

Omladina:

 1. Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50 od 8. jula 2011, 116 od 22. oktobra 2022 - dr. zakon)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/50/1/reg