Kontakti ministarstva

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo turizma i omladine

KONTAKT TELEFONI ZA INFORMACIJE O VAUČERIMA 011/2606-521, 011/2606-576 i 011/3111-569 

Kabinet ministra

kabinet@mto.gov.rs

tel. 011/311-3432

tel. 011/311-2916

Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd

Služba za odnose sa javnošću

katarina.roganovic@mto.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd

Sekretarijat ministrstva

Kontakt telefon: 011/3616536

e-mail: sekretar@mto.gov.rs

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Sektor za turizam

turizam@mto.gov.rs

tel. 011/3122-855

Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd

Sektor turističke inspekcije

turisticka.inspekcija@mto.gov.rs

tel. 011/3139-676

Dežurni telefoni:
011/3139-686; 064/89-33-091

Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd

Sektor za omladinu

omladina@mto.gov.rs

tel. 011/311-2310

Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Kontakt telefon:

011/2641454

011/2856190

e-mail:

medjunarodna@mto.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd