Grupa za planska dokumenta i podršku upravljanju

     U Grupi za planska dokumenta i podršku upravljanju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pružanje stručne podrške u pripremi planskih dokumenata iz delokruga Ministarstva; prikupljanje podataka neophodnih za praćenje ostvarivanja ciljeva utvrđenih planskim dokumentima iz delokruga Ministarstva kroz pokazatelje učinka; analizu prikupljenih podataka; praćenje sprovođenja i izveštavanja o sprovođenju navedenih planskih dokumenata; uspostavljanje, održavanje i unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole; pružanja stručne podrške razvoju finansijskog upravljanja i kontrole,  učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.