Kodeks ponašanja

KODEKS PONAŠANjA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Pritužbe na ponašanje državnih službenika možete podneti na adresu Ministarstva turizma i omladine, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd