Sektor turističke inspekcije

Dunja Đenić
v.d. pomoćnika ministra

Kontakt telefon:
011/3139-676

Dežurni telefoni:
011/3139-686; 064/89-33-091

Faks:
011/3139-675

e-mail:
turisticka.inspekcija@mto.gov.rs

Adresa:
ul. Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd

U Sektoru turističke inspekcije obavljaju se poslovi koji se odnose na: preventivno delovanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju oblasti turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera u vršenju inspekcijskog nadzora u odnosu na procenjeni rizik; nadzor nad neregistrovanim subjektima; planiranje i praćenje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora koje je u delokrugu turističke inspekcije; izmene i dopune kontrolnih lista i njihovo objavljivanje na internet stranici; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje turističke i ugostiteljske delatnosti; zaštitu potrošača i zaštitu intelektualne svojine u oblastima turizma i ugostiteljstva; izradu izveštaja i informacija o radu Sektora i stanju u oblastima u kojima se obavlja nadzor; izradu i dostavljanje Koordinacionoj komisiji godišnjeg izveštaja o radu i njegovog objavljivanja na veb prezentaciji inspekcije; praćenje primene propisa, iniciranje izmena i predlaganje odgovarajućih rešenja i preduzimanje edukativnih i drugih aktivnosti u cilju prevencije pogrešne primene propisa; usklađivanje inspekcijskog nadzora;  pravne i analitičke poslove vezane za vršenje inspekcijskog nadzora; vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru; saradnju sa drugim inspekcijskim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i drugim organima državne uprave i organizacijama i sa udruženjima i organizacijama u oblasti turizma i ugostiteljstva i udruženjima za zaštitu potrošača; praćenje realizacije projekata za razvoj turizma i kontrola izvršenja ugovora između Ministarstva i privrednih subjekata u koordinaciji sa Sektorom za turizam; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz delokruga Sektora, učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.

U Sektoru turističke inspekcije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

            U sedištu Ministarstva:

  1. Odsek za kontrolu rada inspektora;
  2. Odeljenje za koordinaciju, studijsko-analitičke i pravne poslove.

           Van sedišta Ministarstva:

  1. Odeljenje turističke inspekcije Beograd
  2. Odeljenje turističke inspekcije Novi Sad
  3. Odeljenje turističke inspekcije Kraljevo
  4. Odeljenje turističke inspekcije Niš

 

        U Odeljenju turističke inspekcije Beograd obrazuju se uže unutrašnje jediice:

  1. Odsek turističke inspekcije za Grad Beograd;
  2. Odsek turističke inspekcije Beograd za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Mačvanski upravni okrug, Kolubarski upravni okrug, Pomoravski upravni okrug, Šumadijski upravni okrug, Podunavski upravni okrug i Braničevski upravni okrug, sa sedištem u Beogradu.

 

Privrednim subjektima

1. Obaveze ugostitelja u pogledu minimalno-tehničkih uslova:

2. Kontrolne liste

     2.1. Turistička delatnost, Turističke agencije organizatori putovanja

   2.2 Turistička delatnost, Turističke agencije posrednici:

   2.3. Turistička delatnost, Putovanja za sopstvene potrebe:

   2.4. Ugostiteljska delatnost - Kategorisani ugostiteljski objekti za smeštaj:

   2.5. Ugostiteljska delatnosti, Nekategorisani ugostiteljski objekti za smeštaj:

   2.6. Ugostiteljska delatnost Domaća radinost:

    2.7. Ugostiteljska delatnost, Seoska turistička domaćinstva:

   2.8. Ugostiteljska delatnost Ugostiteljski objekti za ishranu i piće:

   2.9. Nautičkoturistička delatnost:

   2.10. Lovnoturistička delatnost:

   2.11. Usluge turističkih profesija:

   2.12. Usluge iznajmljivanja vozila:

    2.13. Javna skijališta:

3. Akti o primeni propisa

4. Ostala obaveštenja