Sekretarijat ministarstva

Aleksandar Lovčanski

v.d. sekretara ministarstva

Kontakt telefon: 011/3616536

e-mail: sekretar@mto.gov.rs

U Sekretarijatu Ministarstva obavljaju se poslovi od zajedničkog interesa i značaja za Ministarstvo, i to: pravni, opšti, finansijsko - materijalni, evidencioni, analitički, stručno - operativni, statističko - evidencioni, dokumentacioni, kancelarijsko - administrativni, informatički i drugi poslovi koji su vezani za organizaciona, kadrovska, finansijska, informatička i druga pitanja, kojima se obezbeđuje efikasan i usklađen rad svih unutrašnjih jedinica i saradnja sa drugim organima kao i učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sekretarijatu ministarstva.

         U Sekretarijatu Ministarstva obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odeljenje za ljudske resurse;
  2. Odeljenje za finansijske poslove;          
  3. Odeljenje za opšte i pravne poslove i koordinaciju poslova u zakonodavnoj oblasti;
  4. Odsek za javne nabavke.

          U Odeljenju za ljudske resurse obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za pravne i stručno-operativne poslove;
  2. Grupa za selekciju i razvoj kadrova.

          U Odeljenju za finansijske poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za planiranje, izradu budžeta i izveštavanje;
  2. Grupa za izvršenje budžeta;
  3. Grupa za knjigovodstvo.