Grupa za internu reviziju

         U Grupi za internu reviziju obavljaju se poslovi koji se odnose na: strateško godišnje i operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije; proveru primene zakona i proveru poštovanja pravila interne kontrole; ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; reviziju načina rada koja predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Ministarstva; uspostavljanje saradnje sa centralnom jedinicom za harmonizaciju ministarstva nadležnog za poslove finansija i eksternom revizijom; kontrolu upravljanja sredstvima iz EU; vršenje poslova neophodnih za ostvarivanje sigurnosti u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije, u skladu sa međunarodnim standardima interne revizije i propisima kojima se uređuje interna revizija u Republici Srbiji i kodeksom strukovne etike internih revizora, učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Grupi, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.