Podzakonski akti

Turizam:

Podzakonska akta iz oblasti turizma i ugostiteljstva

 

UREDBE:

 

 1. Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 119 od 29. decembra 2023. godine.)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2023/119/1/reg

 

 1. Uredba o uslovima, načinu dodele i korišćenja sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 10 od 9. februara 2024. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2024/10/3/reg

 

 1. Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS”, broj 12 od 1. februara 2022.godine)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2022/12/2/reg

 

 1. Uredba o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima („Službeni glasnik RS”, br. 18 od 9. marta 2012, 54 od 21. juna 2013. godine.)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2012/18/1

 

 1. Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse („Službeni glasnik RS”, br. 44 od 21. maja 2013, 132 od 9. decembra 2014. godine.)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2013/44/1/reg

 

 1. 6. Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja („Službeni glasnik RS”, br. 47 od 28. juna 2019, 51 od 19. jula 2019. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/47/1/reg

 

OBLAST UGOSTITELjSTVA:

 

 1. Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj („Službeni glasnik RS”, broj 90 od 20. decembra 2019, 87 od 19. juna 2020 - dr. pravilnik)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/90/5/reg

 

 

 1. Pravilnik o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka („Službeni glasnik RS”, br. 87 od 19. juna 2020. godine i dr.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/87/5/reg

 

 

 1. Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS”, br. 48 od 10. maja 2012, 58 od 22. juna 2016.godine.)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2012/48/3

 

 

 1. Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj („Službeni glasnik RS”, br. 83 od 10. oktobra 2016, 30 od 31. marta 2017. godine)


https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/83/1/reg/20170401

 

Prilozi:

https://reg.pravno-informacioni-sistem.rs/api/prilozi/Svi_Prilozi.pdf?regActId=422253&docType=reg&removelinks=true

 

 

 1. Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS”, br 41 od 15.juna 2010. godine)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/41/6/reg

 

 1. Pravilnik o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u pokretnom objektu i o minimalnim tehničkim, sanitarno-higijenskim i zdravstvenim uslovima koje mora da ispunjava pokretni objekat u kojem se pružaju ugostiteljske usluge („Službeni glasnik RS”, br. 41 od 15. juna 2010, 48 od 10. maja 2012 - dr. pravilnik)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/41/5/reg

 

 

 1. Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41 od 15. juna 2010, 48 od 10. maja 2012 - dr. pravilnik)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/41/4/reg

 

 

 1. Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Službeni glasnik RS”, broj 22 od 27. februara 2015. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/22/4/reg

 

 1. Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju, uređenje i opremanje nautičkih objekata i standardima za kategorizaciju marina („Službeni glasnik RS”, broj 56 od 29. jula 2011. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/56/1/reg

 

 

 1. Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju, uređenje i opremanje lovnoturističkih objekata i standardima, uslovima i načinu pružanja i korišćenja usluga lovnog turizma („Službeni glasnik RS", broj 56 od 29. jula 2011. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/56/2/reg

 

 

 

 1. Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, kao i o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva („Službeni glasnik RS”, broj 13 od 14. februara 2020. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/13/7/reg

 

 

 1. Uputstvo o načinu i postupku izdavanja saglasnosti zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima („Službeni glasnik RS”, broj 73 od 31. avgusta 2016. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/drugeorganizacije/uputstvo/2016/73/4/reg

 

 

OBLAST TURIZMA:

 

 1. Pravilnik o sadržini Registra turizma i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS”, broj 52 od 23. juna 2023.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/52/3/reg

 

 

 1. Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije i unošenje podataka u centralni informacioni sistem od strane turističkih agencija („Službeni glasnik RS", broj 82 od 26. septembra 2023. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/82/3/reg

 

 

 1. Pravilnik o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence („Službeni glasnik RS”, br. 81 od 15. novembra 2019, 137 od 13. novembra 2020, 62 od 17. juna 2021, 74 od 23. jula 2021, 75 od 6. septembra 2023.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/81/2/reg

 

 

 1. Pravilnik o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja („Službeni glasnik RS”, broj 82 od 26. septembra 2023. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/82/2/reg

 

 

 1. Pravilnik o bližim uslovima i načinu uplate sredstava od prodatog turističkog putovanja, načinu uređivanja međusobnih odnosa organizatora putovanja i posrednika, kao i odnos organizatora putovanja i posrednika prema putniku („Službeni glasnik RS”, broj 82 od 26. septembra 2023. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/82/4/reg

 

 

 1. Pravilnik o tehničkoj opremljenosti prostora turističke agencije („Službeni glasnik RS”, broj 35 od 17. marta 2022. godine)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2022/35/1/reg

 

 

 1. Pravilnik o sadržini i načinu izrade programa razvoja turističkog proizvoda i sadržini i načinu podnošenja predloga za donošenje programa razvoja turističkog proizvoda („Službeni glasnik RS", broj 82 od 26. septembra 2023. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/82/1/reg

 

 

 1. Pravilnik o sadržini i načinu izrade programa razvoja turizma („Službeni glasnik RS”, broj 86 od 19. juna 2020. godine)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/86/1/reg

 

 

 1. Pravilnik o kategorizaciji turističkih mesta („Službeni glasnik RS”, broj 41 od 25. marta 2022. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2022/41/6/reg

 

 1. Pravilnik o sadržini i načinu isticanja turističke signalizacije („Službeni glasnik RS", br. 22 od 9. aprila 2010. godine i dr.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/22/2/reg

 

 

 1. 11. Pravilnik o načinu izrade planskih dokumenata, kao i studije opravdanosti za proglašenje turističkog prostora („Službeni glasnik RS”, br.58 od 5. avgusta 2011, 82 od 26. septembra 2013 - dr. pravilnik)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/58/2/reg

 

 

 1. Pravilnik o izgledu značke i odgovarajućoj vrsti odeće, obuće i opreme turističkog inspektora („Službeni glasnik RS”, broj 93 od 27. oktobra 2023. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/93/5/reg

 

 

 1. Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti turizma i ugostiteljstva („Službeni glasnik RS”, broj 68 od 7. septembra 2018. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2018/68/1/reg

 

 

 1. Pravilnik o stručnom ispitu za turističkog vodiča i turističkog pratioca („Službeni glasnik RS”, broj 99 od 10. novembra 2023. godine)

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/99/6/reg

 

 1. Pravilnik o obliku i sadržini uverenja i legitimacije turističkog vodiča i turističkog pratioca, kao i o načinu i uslovima izdavanja i rokovima važenja („Službeni glasnik RS”, broj 56 od 15. juna 2016.godine)

 https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2016/56/1/reg

 

OBLAST  JAVNIH SKIJALIŠTA:

 

 1. Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i obeležavanja službe spasavanja („Službeni glasnik RS”, broj 53 od 29. jula 2010. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/53/4/reg

 

 1. Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za redara, sticanja ovlašćenja za obavljanje poslova redara na skijalištu i izgledu i načinu izdavanja legitimacije redara („Službeni glasnik RS”, br. 4 od 28. januara 2011. godine i dr.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/4/0/reg

 

 

 1. Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za uređenje, obeležavanje i održavanje skijališta („Službeni glasnik RS”, broj 46 od 24. juna 2011. godine)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/46/1/reg

 

 

 1. Pravilnik o znakovima na skijalištu („Službeni glasnik RS”, broj 46 od 24. juna 2011. godine.)

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2011/46/2/reg

 

 

 

 

OSTALO:

 

 1. Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS”, br. 73 od 12. oktobra 2010. godine i dr.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2010/73/5/reg

 

 1. Pravilnik o sadržini informativnih obrazaca za ugovor o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, ugovor o trajnim olakšicama za odmor, ugovor o pomoći prilikom preprodaje i ugovor o omogućavanju razmene („Službeni glasnik RS”, broj 110 od 30. septembra 2022. godine.)

 

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2022/110/2/reg

 

 1. 3. Pravilnik o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110 od 30. septembra 2022.)

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2022/110/3/reg

 

Posebne uzanse u turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 33 od 13. juna 2001. godine.)

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/drugeorganizacije/ostalo/2001/33/1

 

Omladina:

Podzakonski propisi  - mladi

 1.  

Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, "Službeni glasnik RS", broj 30 od 20. aprila 2018.

https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2018/30/1/reg

 

Obrazac OPK – Prijava za konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Untitled 1 (pravno-informacioni-sistem.rs)

 

 

Obrazac OZI-N - Završni izveštaj - narativni

Untitled 1 (pravno-informacioni-sistem.rs)

 

 

Obrazac OZI-F - Završni izveštaj - finansijski

Untitled 1 (pravno-informacioni-sistem.rs)

 

2.

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza "Službeni glasnik RS", broj 1 od 11. januara 2012.


https://pravno-informacioni-sistem.rs/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2012/1/2/reg