Nadležnosti ministarstva

U oblasti turizma nadležnosti ministarstva su:

– strategija i politika razvoja turizma
– integralno planiranje razvoja turizma i komplamentarnih delatnosti
– razvoj, proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam
– kategorizacija turističkih mesta
– sprovođenje podsticajnih mera i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za podsticanje razvoja turizma
– promocija turizma u zemlji i inostranstvu
– takse, naknade i penali u turizmu
– imovinsko-pravni poslovi u turizmu
– unapređenje sistema vrednosti i konkurentnosti turističkih proizvoda
– istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkog informacionog sistema
– uslovi i način obavljanja delatnosti turističkih agencija
– ugostiteljska delatnost
– nautička delatnost
– lovno-turistička delatnost
– pružanje usluga u turizmu
– uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu
– uređenje, održavanje, opremanje i pružanje usluga u banjama, tematskim parkovima i javnim kupalištima
– inspekcijski nadzor u oblasti turizma