Jedinstvena evidencija udruženja

Upis u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza

 

U cilju sprovođenja Zakona o mladima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 50/11), usvojen je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) kojim se uređuje postupak evidentiranja udruženja i saveza koji deluju u oblastima omladinskog sektora.

 

Jedinstvena evidencija se vodi radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u oblastima omladinskog sektora i praćenja sprovođenja omladinske politike. U vezi sa tim, od naročitog značaja je činjenica da će za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u referentnoj oblasti moći da konkurišu samo ona udruženja i savezi koja su prethodno evidentirana kod Ministarstva, u skladu sa Pravilnikom.

 

Prijava za upis se podnosi poštom ili neposredno na pisarnici Ministarstva, ul. Nemanjina  22-26, 11000 Beograd. Na koverti je potrebno naznačiti „EVIDENCIJA UDRUŽENjA MLADIH, UDRUŽENjA ZA MLADE I NjIHOVIH SAVEZA“.

-

Savezi koji ispunjavaju uslove za sticanje statusa krovnog saveza uz prijavu dostavljaju i izjavu zastupnika saveza kojom se potvrđuje da savez okuplja najmanje 2000 individualnih, jednom upisanih članova, od kojih je najmanje dve trećine mladih.

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti kopiju rešenja o upisu udruženja/saveza u nadležni registar i overenu kopiju izvoda iz statuta u kome su navedeni ciljevi udruženja/saveza overenu kod nadležnog opštinskog ili drugog organa.

 

Ukoliko su vam potrebne detaljnije informacije, možete se obratiti na mejl evidencija.omladina@mto.gov.rs, ili pozivom na broj 011/ 311- 19- 75.

 

Ovde možete preuzeti Obrazac za prijavu, Obrazac izjave o pribavljanju podataka i Pravilnik o jedinstvenoj evidenciji:

Detaljan prikaz evidentiranih udruženja i njihovih saveza možete pogledati: