Javne nabavke - 2023

JN O - 31/2023 - Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom međunarodnog putničkog pristaništa u Donjem Milanovcu

JN O 30/2023 - Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom i uređenjem turističke
infrastrukture i suprastrukture na području Podunavlja - Faza 2

JN O 29/2023 - Izgradnja međunarodnog putničkog pristaništa u Donjem
Milanovcu

JN O 28/2023 - Izgradnja biciklističke staze i rekonstrukcija lokalnog puta
Veliko Gradište – Vinci (Golubac)

JN O 27/2023 – Sprovođenje istraživanja o položaju i potrebama mladih

JN O 26/2023 - Uređenje sportsko rekreativnih terena u Novom Sadu - Faza 2

JN O 25/2023 - Izgradnja sportsko rekreativnog centra sa auto kampom u Kovinu -
Faza 2

JN O 24/2023 - Izgradnja marine u Golupcu

JN O 22/2023 – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turističke inspekcije (po partijama)

JN O 20/2023 – Sprovođenje istraživanja o položaju i potrebama mladih

JN O 21/2023 - Usluga stručnog nadzora nad realizacijom projekata unapređenja
infrastrukture u oblasti nautičkog turizma

JN 19/2023 - Usluge štampanja i srodne usluge

JN O 18/2023 – Nabavka zimske obuće

JN O 16/2023 – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turističke inspekcije (po partijama).

JN O-15/2023 - Izgradnja biciklističkih staza na području Podunavlja

JN O-14/2023 – Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom i uređenjem turističke infrastrukture i suprastrukture na području Podunavlja

JN O 13/2023 – Usluga nabavke avio karata za potrebe ministarstva

JN O 12/2023 – Analiza IKT-a ministarstva

JN O 11/2023 – Usluge održavanja softvera za rad Sektora turističke inspekcije

JN O 8/2023 – Izrada sa postavljanjem turističke saobraćajne signalizacije na teritoriji Republike Srbije

JN O 10/2023 – Usluge izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima

JN O 9/2023 – Uređenje sportsko rekreativnih terena u Novom Sadu

JN O 7/2023 – Usluga održavanja NextBiz softvera

JN O 6/2023 – Igradnja marine Veliko Gradište

JN O 5/2023 – Izgradnja sportsko-rekreativnog centra sa auto-kampom u Kovinu

JN O 4/2023 – Nabavka usluge izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima

JN O 3/2023 – Servisiranje službenih vozila za potrebe Sektora turističke inspekcije (po partijama)

JN O 2/2023 – Servisiranje službenih vozila kod ovlašćenih servisera (po partijama)

JN O 1/2023 – Servisiranje službenih vozila (po partijama)

JN O 1/2022 – Nabavka usluge i izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje smeštaja u ugostiteljskim objektima