Javne nabavke - 2024

JN O/10-2024 - Sprovođenje istraživanja o položaju i potrebama mladih

Javni poziv JN O 9/2024 - Izgradnja međunarodnog pristaništa u Banoštoru

Javni poziv JN O 7/2024 - Izgradnja kompleksa gradskih bazena sa pratećim sadržajima u Kladovu— 1. faza

JN O/5-2024 - Kompjuterski softver za praćenje efekata inspekcijskog nadzora
i stanja u oblasti nadzora

JN O/4-2024 - Izrada sa postavljanjem turističke signalizacije za obeležavanje
biciklističke rute EuroVelo 6 i EuroVelo 13 na teritoriji Republike
Srbije

JN O/3-2024 - Usluge štampanja i prateće usluge za potrebe Sektora za omladinu

JN O/2-2024 Nabavka informacionog sistema za elektronsko uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole

JN O 1/2024 – Nabavka usluge izrade dizajna i štampanja vaučera sa vodenim žigom i zaštitom od falsifikovanja za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima