Objavljen javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Ministarstvo turizma i omladine u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11 i 116/2022 - dr. zakon), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) i Planom izvršenja Ministarstva turizma i omladine za 2024. godinu,

raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA RAZVOJ I SPROVOĐENjE OMLADINSKE POLITIKE

 

Pravo učešća na konkursu:

 

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo turizma i omladine.

 

Rok i način prijavljivanja na konkurs:

Rokovi za dostavljanje predloga programa i projekata su 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 14. maja 2024. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno 14. maja 2024. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 14. maja 2024. godine).

 

Konkursna dokumentacija:

             Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce programa i projekata može se preuzeti: