Ministarstvo turizma i omladine u skladu sa Odlukom produžava rok za prijavu po Javnom konkursu za razvoj i sprovođenje omladinske politike do 24. maja 2024. godine.

Preuzmite Odluku: