Konkursi

2024:

JAVNI KONKURS ZA RAZVOJ I SPROVOĐENjE OMLADINSKE POLITIKE

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE 13.03.2024.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE - 07.02.2024

Objavljeni javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I TRANSFERA NAMENjENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2024. GODINI

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA, TRANSFERA I DOTACIJA NAMENjENIH ZA PROJEKTE PROMOCIJE, EDUKACIJE I TRENINGA U TURIZMU U 2024. GODINI

2023:

INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU TURIZMA I OMLADINE

Objavljen javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Interni konkurs za popunjavanje 2 radna mesta u Ministarstvu turizma i omladine, rok počev od 08.07.2023. zaključno sa 17.07.2023. godine

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU SVETSKE TURISTIČKE ORGANIZACIJE (UNWTO) ZA IZBOR NAJBOLjEG TURISTIČKOG SELA SRBIJE U 2023. GODINI

JAVNI KONKURSI ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA

Konkurs za dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu za 2023. godinu

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2023. godinu

KONKURS za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2023. godini